Blad-December-1916
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
26e jaargang nr. 4 - December-2016
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens van de Boemerang
Blz-3-4 Van de secretaris
Blz-5 Bedankt
Blz-6-10 Verslagen Najaarsevenement 2016
Blz-11 Nieuwjaarsbijeenkomst
Blz-12-13 Voorjaarsevenement 2017, Kraggenburg
Blz-14-15 Korte Zomerreis Duitsland
Blz-16-17-18 Zomerreis, TsjechiŽ en Polen
Blz-19 Fietsweek/Fiets4daagse 2017
Blz-20 Fijne Feestdagen
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3-4     Inhoudsopgave
Blz. 5  Inhoudsopgave
Blz-6-10     Inhoudsopgave
Blz-11     Inhoudsopgave
Blz.12-13     Inhoudsopgave
Blz.14-15     Inhoudsopgave
Blz.16-17-18     Inhoudsopgave
Blz-19     Inhoudsopgave
Blz-20     Inhoudsopgave