Blad-December-2018
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
28e jaargang nr. 4 - December-2018
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens Boemerangclub
Blz-3 Van de Secretaris
Blz-4 Van de Recreatiecommissie
Blz-5 Resultaat Enquête Tevredenheidsonderzoek
Blz-6a Herhaalde oproep
Blz-6b Van de Penningmeester
Blz-7 Resultaat Vragenlijst Zomerreis 2019
Blz-8a Bedankt
Blz-8b Verhuisbericht
Blz-9-13 Verslag Najaarsevenement 2018
Blz-14 Nieuwjaarsbijeenkomst
Blz-15-16 Voorjaarsevenement 2019
Blz-17 Zomerreis KroatiŽ
Blz-20a Nieuwjaarswens
Blz-20b Gezond, lekker en feestelijk recept
Blz.1     Inhoudsopgave
Blz.2     Inhoudsopgave
Blz.3     Inhoudsopgave
Blz.4     Inhoudsopgave
Blz.5    Inhoudsopgave
Blz.6a    Inhoudsopgave
Blz.6b    Inhoudsopgave
Blz.7    Inhoudsopgave
Blz.8    Inhoudsopgave
Blz.9-13     Inhoudsopgave
Blz.14     Inhoudsopgave
Blz.15-16     Inhoudsopgave
Blz.17-19    Inhoudsopgave
Blz.20a    Inhoudsopgave
Blz.20b    Inhoudsopgave