Blad-Juli-!915
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
25e jaargang nr. 2 - Juli-2015
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens van de Boemerang
Blz-3 Van de secretaris
Blz-4-8 Verslag Voorjaars- Jubileumevenement 2015 Delft
Blz-9 In memoriam
Blz-10 Bedankt
Blz-11 Najaarsevenement 2015, Harfsen
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz. 4-8  Inhoudsopgave
Blz. 9     Inhoudsopgave
Blz10     Inhoudsopgave
Blz.11     Inhoudsopgave