Blad-Juli-2019
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
29e jaargang nr. 2 - Juli-2019
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-3 Gegevens Boemerangclub
Blz-4 Van de recreatiecommissie
Blz-5 Verslag Voorjaarsevenement 2019
Blz-8 Gedicht over ouder worden, Annie M.G. Schmidt
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz. 4     Inhoudsopgave
Blz. 5  Inhoudsopgave
Blz.8     Inhoudsopgave