Blad-Juni-2018
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
28e jaargang nr. 2 - Juni-2018
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens Boemerangclub
Blz-3 Van de Secretaris
Blz-4a Herhaalde oproep
Blz-4b Uitslag 'Ken jij de Verkeersregels'
Blz-5-8 Verslagen Voorjaarsevenement Borger
Blz-9 Geocaching
Blz-10 Ken jij de verkeersregels ?
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz.4a   Inhoudsopgave
Blz.4b   Inhoudsopgave
Blz. 5-8     Inhoudsopgave
Blz.9     Inhoudsopgave
Blz.10     Inhoudsopgave