Clublad-Maart-16
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
26e jaargang nr. 1 - Maart 2016
INHOUDSOPGAVE
Blz. 1 Van de Voorzitter
Blz. 2 Gegevens van de Boemerang
Blz. 3 Van de secretaris
Blz. 4 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Blz. 5 Agenda Algemene Ledenvergadering 2016
Blz. 6 Toelichting op de Agenda
Blz. 7 Herhaalde oproep
Blz. 8 Verslag Algemene Ledenvergadering 2015
Blz. 10a Bandenspannings-tabel
Blz. 11 Jaarverslag Secretaris
Blz. 13 Fiets4daagse 2016
Blz. 14 Najaarsevenement 2016
Blz. 15 Fietsbanden oppompen
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz. 4     Inhoudsopgave
Blz. 5     Inhoudsopgave
Blz.6     Inhoudsopgave
Blz.7     Inhoudsopgave
Blz.8     Inhoudsopgave
Blz.10a     Inhoudsopgave
Blz.11     Inhoudsopgave
Blz.12     Inhoudsopgave
Blz.13     Inhoudsopgave
Blz.14     Inhoudsopgave
Blz.15     Inhoudsopgave