Blad-Maart-2019
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
29e jaargang nr. 1 - Maart-2019
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens Boemerangclub
Blz-3 Van de Secretaris
Blz-4 Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Blz-5 Agenda Algemene ledenvergadering
Blz-6 Toelichting Agenda Algemene ledenvergadering
Blz-7 Bedankt
Blz-8-9 Verslag Algemene ledenvergadering 2018
Blz-10-11 Jaarverslag 2018
Blz-12-13 Najaarsevenement 2019
Blz-14a Herhaalde oproep
Blz-14b Gratis online opfriscursus Verkeersregels
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz. 4     Inhoudsopgave
Blz. 5     Inhoudsopgave
Blz. 6     Inhoudsopgave
Blz. 7     Inhoudsopgave
Blz.8-9    Inhoudsopgave
Blz.10-11    Inhoudsopgave
Blz.12-13     Inhoudsopgave
Blz.14a     Inhoudsopgave
Blz.14b     Inhoudsopgave