Blad-September-!916
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
26e jaargang nr. 3 - September-2016
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens van de Boemerang
Blz-3-4 Van de secretaris
Blz-5 Bedankt
Blz-6 Herhaalde oproep
Blz-7-11 Verslag Zomerreis 2016
Blz-12 Mopje
Blz-13-16 Verslag Fietsweek 2016
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3-4     Inhoudsopgave
Blz. 5  Inhoudsopgave
Blz. 6     Inhoudsopgave
Blz-7-11     Inhoudsopgave
Blz.12     Inhoudsopgave
Blz.13-16     Inhoudsopgave