Blad-September-2018
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
28e jaargang nr. 3 - September-2018
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens Boemerangclub
Blz-3 Van de Secretaris
Blz-4-7 Verslag Zomerreis Frankrijk 2018
Blz-8 Bedankt
Blz-8 Herhaalde oproep
Blz-9 Waar gaat Zomerreis 2019 heen ?
Blz-10 Voorstel Zomerreis KroatiŽ
Blz-12 Voorstel Zomerreis Noorwegen
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz. 4-7     Inhoudsopgave
Blz.8    Inhoudsopgave
Blz.8    Inhoudsopgave
Blz.9     Inhoudsopgave
Blz.10     Inhoudsopgave
Blz.10     Inhoudsopgave