Blad-September-2019
De Boemerang
Clubblad van de caravan- en camperclub De Boemerang
Verschijnt als regel 4x per jaar
29e jaargang nr. 3 - Juli-2019
INHOUDSOPGAVE
Blz-1Van de Voorzitter
Blz-2 Gegevens Boemerangclub
Blz-3 Uit de Bestuursvergadering
Blz-4 Van de Recreatiecommissie
Blz-4a Herhaalde oproep
Blz-5 Verslag Zomerreis Kroatie
Blz-10 Verslag Najaarsevenement 2019
Blz-15 Vakantie van leden en oud-leden
Blz. 1     Inhoudsopgave
Blz. 2     Inhoudsopgave
Blz. 3     Inhoudsopgave
Blz. 4     Inhoudsopgave
Blz. 5  Inhoudsopgave
Blz.8     Inhoudsopgave