Secretaris

Caravan- en Camperclub De Boemerang
Koning Stadhouderlaan 345
7331 AN Apeldoorn
Telf. 055-5768341
e-mail....t.weber6@upcmail.nl

 

Belangstelling? Bel of mail onze secretaris, zie hierboven

In 1990 is de club opgericht als Bergland Club en op 8 januari 2005 is de naam gewijzigd in
Caravan- en Camperclub De Boemerang.
Sinds enkele jaren zijn leden met alle merken caravans en campers van harte welkom en sindsdien hebben we een grote variatie aan merken binnen de club.
De club telt op dit moment een zestigtal enthousiaste leden van alle leeftijden die verspreid over het gehele land wonen. Een club van overzienbare omvang die borg staat voor privacy en saamhorigheid.
“Alles mag, maar niets moet”
Dit is het motto dat geldt tijdens de kampen en evenementen die door de Recreatiecommissie worden georganiseerd en waarbij de leden inbreng hebben en assisteren.
Elk jaar is er een Voorjaarskamp en een Najaarskamp in steeds een andere provincie van Nederland. Tijdens de kampen worden vele activiteiten georganiseerd, zoals stads- en boswandelingen, excursies, fietstochten etc. en waar mogelijk interessante evenementen bezocht. Hierdoor ontdekken we veel delen van Nederland waar we vaak aan voorbij rijden.
Daarnaast wordt er jaarlijks in de zomer een Evenementenkamp gehouden rond eennmalig- of terugkerend evenement en wordt er een buitenlandse reis gemaakt met een groep van ongeveer 15 caravans.
Gezamenlijk kunnen hierbij door leden uitstapjes worden gemaakt voor hen die iets willen ondernemen, maar ook de rustzoekers voelen zichin de club thuis want voor iedereen en overal geldt: “Alles mag,maar niets moet”. Door deze evenementen gebruiken we de caravan of camper veel meer, leren we andere mensen kennen en is er gelegenheid om nieuwe sociale kontakten te maken of te versterken.
Statuten en huishoudelijk reglement
De club heeft de spelregels vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement om daarmee de goede sfeer in de club te waarborgen. En zoals het hoort is de vereniging ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt tijdens het Voorjaarskamp de Algemene ledenvergadering gehouden.
Financiën
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, de contributie voor 2020 bedraagt € 45,00.
Zij die tussentijds lid worden, betalen € 3,80 per nog niet geheel verstreken maand van dat lopende kalenderjaar. Bij de inschrijving als lid is eenmalig een inschrijfgeld van € 10,00 verschuldigd.

Binnen de vereniging geldt de regel, voor een eenvoudige afhandeling,dat de financiën per automatische incasso door de penningmeester worden geïnd. U krijgt hiervoor een machtigingskaart toegezonden en wij verzoeken u deze ingevuld en ondertekend aan ons terug te sturen. Het betreft hier de contributie en in voorkomende gevallen de kosten voor evenementen en kampen. Minimaal 2 weken vóór dat enige afschrijving zal plaatsvinden worden de leden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Clubblad ‘De Boemerang’
Viermaal per jaar krijgen alle leden het clubblad ‘De Boemerang’ waarin naast de huishoudelijke zaken van de club ook de leden zelf aan het woord kunnen komen. In het clubblad worden tevens technische informatie en tips gegeven, aanbevelingen voor campings in binnen- en buitenland en wisselen onze leden ervaringen uit over vakantiemogelijkheden en over ‘handigheidjes’ met betrekking tot onze caravan of camper.